……..

Metalické siete  – sieťové rozvody inštalácia

Optické siete – výstavba, pokládka, zafukovanie, zváranie meranie

……..